vI KAN BASTU

Svenska bastutraditioner

Bastun är historiskt sett bland den viktigaste byggnaden i den nordiska (läs finska…)kulturen. Där finns det viktiga för hygien året om nämligen vatten och värme. Och inte enbart för regelbunden kroppsvård och klädtvätt, utan också då det behövs vid förlossning av barn och sjukvård samt till sist hantering av den döda före begravning.  
Bastun användes även ofta förr i tiden till att preparera livsmedel och andra produkter med torkning eller rökning. 
Den vanligaste bastun hos oss i norden är en s k torrbastu.

 

Ordet bastu

Ordet bastu är svenskt och är en förkortning av ordet badstuga. Bara det faktum av vi har en förkortning för detta ord, visar att det finns en lång bastutradition i landet. Traditionellt förknippas bastun förstås med Finland och deras sauna (bastu på finska). Men trots att det finska folket har en långvarigt kärleksförhållande för sin bastu, så finns det inga konkreta bevis för att det var just i Finland som bastubadande uppstod.

Vedeldad bastu

Vedeldad bastu var det som gällde under många år och det var först en bra bit in på 1900-talet som den elektriska bastun såg dagens ljus. Än i dag så föredra många bastukännare den vedeldande bastun. Själva bastubadande blir då också lite av en ritual genom att man får pyssla med elden först. Den vedeldade bastun har även en hög luftomsättning och har en högre stensammansättning än den elektriska bastun. Till den elektriska bastuns fördel måste dock sägas att brandrisken är mindre och den passar därför bättre i tätbebyggda områden samt i lägenheter.

Bastukultur i Sverige

Detta till trots är bastukulturen tyvärr inte särskilt utbredd i Sverige. I många hus finns bastu, men folk använder den inte. Rummet användes istället som förråd, klädtorkrum, fotolabb eller annat. Det finns inte heller någon bra bastuvokabulär i Sverige. Vi får nöja oss med uttryck som ’kasta bad’ och ’björk- eller basturuska’.

Men nu på senare tid har det blivit mer och mer populärt med Spa/bad och bastu så vi tror på att bastubadandet kommer att öka med åren då det ger lugn och ro till kropp och själ i motvikt till dagens stressiga samhälle och ett tillfälle att mötas och umgås på ett gammalt traditionellt sätt.